Aktuellt

Fyll på dina coachkunskaper 2019!
Grundutbildningen Coachutbildning för pedagoger, genomförs i tre städer Stockholm -  Nästa grundutbildning i Stockholm är den 6-7 maj och 3-4 juni. - Coachutbildning  Malmö 11-12 september och 7-8 oktober. Läs mer om våra utbildningar här.

Vår utbildning är ackrediterad och godkänd av ICF (International Coach Federation) vilket innebär att du efter utbildningen (grund- och fördjupningen) kan gå vidare och certifiera dig via ICF. 

Vi har informationsmöte om våra utbildningar i Stockholm torsdagen den 4 april kl 17.00-18.30. Anmäl dig senast den 28 mars till info@skolcoacherna.se

Mentorcoachprogrammet 

Ta steget och bli certifierad coach!  Boka plats på vårt mentorcoachprogram.

Innehåll: Fysiskt träff i Stockholm sker den 22 oktober i Stockholm. Tre individuella samtal med en av våra mentorcoacher. Två tillfällen med mentorcoachning i grupp á 2 timmar. Totalt tio timmar.

Anmälan fredic@skolcoacherna.se

Skolcoacherna firar 10 år!
Den 24:e april 2018 firade vi genom att ha ett Kompetensforum samt efterföljande jubileumsmingel.

Ett femtiotal personer lyssnade på när tidigare deltagare föreläste och delade med sig av sina erfarenheter om coachning i skolan; Coachande ledarskap för ledare på alla nivåer - Lotta Lorenzon, Coachning som verktyg för inkludering - Johanna Lund,  Lärarcoachsystem i Sollentuna - Ann-Christin Nygren och Annette Karmitsa, Elevcoachning och kollegialt lärande på  Brönjaskolan - Maria Lund och Daniel Antilla,  samt Coachning för det entreprenöriella lärandet -  Karin de Luca.

Det blev ett mycket uppskattat Kompetensforum och vi tackar alla föreläsare för att de bidrog med sina perspektiv kring coachning i skolan. 

På kvällens mingel stod en av våra tidigare deltagare, Malin Appeltoft, för underhållningen genom en fantastiskt rolig standupföreställning, Malin är en mycket uppskattad Stand up komiker i Sverige. Vidare berättade Teacher Across Boarders om sina erfarenheter med coachning och kollegialt lärande i Burma och Kambodja.

Samarbete med Skolverket
Just nu coachar och utbildar vi i coachning i regeringsuppdragen ”Samverkan för bästa skola” och "Nyanländas lärande" där Skolverket  genomför insatser och erbjuder stöd för att höja kvaliteten hos utvalda skolor. Syftet är att förbättra elevernas resultat och även öka likvärdigheten inom och mellan skolor i Sverige. Vi coachar lärare och coachutbildar lärarcoacher i många kommuner i landet

Coachutbildning av förstelärare 
Flera kommuner, bland annat ett 100-tal lärare i Huddinge kommun, låter sina förstelärare gå våra coachutbildningar. Syftet är att stärka förstelärarna i sin roll. Utbildningen ger verktyg till att coacha andra lärare och utveckla det kollegiala lärandet.

Coachutbildning åt Samordningsförbundet
Vi har haft förmånen att återigen få utbilda för Samordningsförbundet  i Skellefteå, samt i Norsjö där Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunen och landstinget är samverkande parter.

Utbildningen har varit fokuserad på vikten av att personalen ska ha ett coachande arbetssätt gentemot de individer de möter. På köpet har våra deltagare fått möjligheter till ett kollegialt lärande och erfarenhetsutbyte.
Lästips!

Coachande förhållningssätt främjar skolnärvaron Skolcoacherna i Tidningen elevhälsa

Skolcoacherna ansvarade för coachinsatsen inom Skolverkets projekt "Handledning för lärande" ett regeringsuppdrag i syfte att öka elevers måluppfyllelse. Läs mer i rapporten "Uppdrag att stödja grundskolor i utanförskapsområden" på Skolverkets hemsida.

Tidningen Skolvärlden skriver om Skolcoacherna och coachning i skolan. Läs reportaget i Skolvärlden här!

Vi gillar McKinseys rapport "How the world's most improved school systems keep getting better". Den tar upp vikten av ett coachande lärande.

Forskaren John Hatties slutsatser kring en framgångsrik skola är högintressanta. Här är Skolverkets sammanfattning.

Gilla oss på Facebook!
Där skriver vi mer om nyheter inom skola och coachning.

Mer artiklar och boktips hittar du här!
 

Vi är Skolcoacherna

Vår förankring i skolan gör oss unika som coacher och utbildare i coachande kommunikation. Vi har lång erfarenhet av utbildning, coachning, utveckling och förändringsarbete i skolor och företag. Vi är certifierade och diplomerade coacher och som följer ICF:s (International Coach Federations) etiska regler.

Läs mer om oss i Skolcoacherna.

Vill du lära dig mer om coachning i skolan? Vi har skrivit en bok som beskriver coachningens roll i skolan. Här finns inspiration till pedagoger som vill utveckla ett coachande förhållningssätt och använda en coachande metodik.

Du kan beställa boken här.