Aktuellt

Coachutbilda dig under sensommaren! En nyhet i år är att vi har platser kvar på vår Coachutbildning för pedagoger, grundutbildningen intensivutbildning i sommar 4-7 augusti. Du kan läsa mer under "utbildningar". Vår utbildning är ackrediterad och godkänd av ICF (International Coach Federation) vilket innebär att du efter utbildningen (grund- och fördjupningen) kan gå vidare och certifiera dig via ICF.

Syftet med våra kompetensforum är att träffa tidigare deltagare och tillsammans vässa kärnkompetenser och coachverktyg samt dela erfarenheter. Denna gång kommer vi arbeta med tema klassrumsobservationer, bland annat Skolcoachernas Fokusmodell samt även coachande feedback. Det är Anna-Karin Arenius som leder detta kompetensforum. Avgift 600 SEK exkl moms och fika.

----------

Så här syns vi i DN-bilagan Särskilt yrkesskickliga lärare,  "Coachning i skolan ger resultat".

----------

Skolcoacherna fick på ICF konferensen ta emot hederspriset CoachOscar.

Coachutbildning för pedagoger i Stockholm, Göteborg och Malmö

Under 2016 kan du gå "Coachutbildning för pedagoger" Stockholm, Göteborg och Malmö. Utbildningen är ICF-ackrediterad. NYTT! I år har vi "sommarskola" den 4-7 augusti då du kan gå alla fyra utbildningsdagarna I grundutbildningen i coachning i ett svep!

Närmsta utbildningstarter i Stockholm 4 augusti och i Göteborg 1 september. Datum för Malmö kommer inom kort.

Läs mer om utbildningen här. Kontakta oss vid intresse! Anmäl dig här.

 

Coachar och utbildar för Skolverket i projektet Handledning för lärande  Skolcoacherna ansvarar 2013-2014 för coachinsatsen för lärare i regeringsuppdraget "Handledning för lärande". Uppdraget som är inriktat på att stödja grundskolor i utanförskapsområden drivs av Skolverket. Vårt uppdrag består bland annat i att tillhandahålla coachning och ge lärare stöd i att utveckla undervisningens kvalitet. Vi ger även inspirationsseminarier i coachning på dessa skolor samt utbildar ett tjugotal lärarcoacher som nu går vidare och certifierar sig till coacher.

Coachning för pedagoger

Utbildar förstelärare i Huddinge kommun Skolcoacherna har fått uppdraget att i höst utbilda 50 förstelärare i Huddinge kommun. Förstelärarna får gå en coachutbildning under fyra dagar. Syftet är att stärka förstelärarna i sin roll. Utbildningen ger verktyg till att coacha andra lärare och utveckla det kollegiala lärandet.

Skolcoacherna har utbildat Sollentunas och Stockholms stads lärarcoacher! Läs mer här om: Stockholms lärarcoacher och Sollentunas lärarcoacher. Skolcoacherna i samarbete med Coachutbildning Sverige utbildar lärarcoacher i kommuner. Läs mer här för att få mer information om utbildningen.

 

Lästips!

Coachande kommunikation

Skolcoacherna ansvarade för coachinsatsen inom Skolverkets projekt "Handledning för lärande" ett regeringsuppdrag i syfte att öka elevers måluppfyllelse. Läs mer i rapporten "Uppdrag att stödja grundskolor i utanförskapsområden" på Skolverkets hemsida.

Tidningen Skolvärlden skriver om Skolcoacherna och coachning i skolan. Läs reportaget i Skolvärlden här!

Vi gillar också McKinseys rapport "How the world's most improved school systems keep getting better". Den tar upp vikten av ett coachande lärande.

Forskaren John Hatties slutsatser kring en framgångsrik skola är intressanta. Här är Skolverkets sammanfattning.

Gilla oss på facebook! 
Där skriver vi om nyheter inom skola och coachning. Och ibland har vi utlottningar...
facebook.com/skolcoacherna

Mer artiklar och boktips hittar du här
 

Vilka är Skolcoacherna?

Rubriker Vilka är skolcoacherna?

Vår förankring i skolan gör oss unika som coacher och utbildare i coachande kommunikation. Vi har lång erfarenhet av utbildning, coachning samt utvecklings- och förändringsarbete i skolor och företag. Vi är certifierade och diplomerade coacher och medlemmar i ICF, International Coach Federation.

Läs mer om skolcoacherna.

Vi har skrivit en bok som beskriver coachningens roll i skolan. Här finns inspiration till pedagoger som vill utveckla ett coachande förhållningssätt och använda en coachande metodik. Du kan beställa boken här. Boken kostar 190 kr + porto.