Aktuellt

Fyll på dina coachkunskaper 2020!

Stockholm

Grundutbildning 16-17 januari och 11-12 feb
Fördjupningsutbildning 5-6 mars och 31 mars och 1 april 
Grundutbildning 5-6 maj och 4-5 juni

Fyll på dina coachkunskaper 2019!

Grundutbildningen Coachutbildning för pedagoger, genomförs i tre städer Stockholm, Malmö och Göteborg. Nästa grundutbildning i Stockholm är den 5-6 september och 25-26 september och i Malmö den 11-12 september och 7-8 oktober. Läs mer om våra utbildningar här. 

Vår utbildning är ackrediterad och godkänd av ICF (International Coach Federation) vilket innebär att du efter utbildningen (grund- och fördjupningen) kan gå vidare och certifiera dig via ICF.

Save the date!

Lärar- och elevcoachdagen fredag 18 oktober

Hur kan lärar- och elevcoachning vara en del i det systematiska kvalitetsarbetet och ett verktyg för högre måluppfyllelse för eleverna? Detta fördjupar vi oss i under dagen.

Syftet är att visa på framgångsfaktorer och ge inspiration kring lärar- och elevcoachning samt visa på system för detta i skola och kommun.

Förutom en rad föreläsare som delger sina erfarenheter och ger konkreta exempel så kommer vi visa på forskning och resultat kring lärar- och elevcoachning. Föreläsningar varvas med workshop och konkreta övningar där du får ta del av olika verktyg.

Kostnad för heldagen 900 sek exkl moms, förmiddagsfika och eftermiddagsfika ingår.

För vem: För dig som arbetar som lärar- eller elevcoach eller är intresserad av detta tema, rektorer, skolchefer eller andra beslutsfattare.

Plats: Ersta konferens på Söder i Stockholm

Efterföljande kompetensforum, halvdag lördag 19 oktober

Dagen efter anordnar vi en halvdag med coachträning och fokus på utvalda kärnkompetenser tex direkt kommunikation och coachnärvaro samt erfarenhetsutbyte, reflektion och diskussion kring bland annat forskning och framgångsfaktorer kring coachning i skolan.

Kostnad för halvdagen 600 SEK exkl moms, förmiddagsfika ingår.

För vem: För dig som är utbildad coach.

Plats: Ersta konferens på Söder i Stockholm 

Mentorcoachprogrammet

Ta steget och bli certifierad coach! Boka plats på vårt mentorcoachprogram. Innehåll: Fysiskt träff i Stockholm. Tre individuella samtal med en av våra mentorcoacher. Två tillfällen med mentorcoachning i grupp á 2 timmar. Totalt tio timmar. För mer information och anmälan kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Samarbete med Skolverket

Just nu coachar och utbildar vi i coachning i regeringsuppdragen ”Samverkan för bästa skola” och "Nyanländas lärande" där Skolverket genomför insatser och erbjuder stöd för att höja kvaliteten hos utvalda skolor. Syftet är att förbättra elevernas resultat och även öka likvärdigheten inom och mellan skolor i Sverige. Vi coachar lärare och coachutbildar lärarcoacher i många kommuner i landet.

Coachutbildning av förstelärare

Flera kommuner, bland annat ett 100-tal lärare i Huddinge kommun, låter sina förstelärare gå våra coachutbildningar. Syftet är att stärka förstelärarna i sin roll. Utbildningen ger verktyg till att coacha andra lärare och utveckla det kollegiala lärandet.

Coachutbildning åt Samordningsförbundet

Vi har haft förmånen att återigen få utbilda för Samordningsförbundet i Skellefteå, samt i Norsjö där Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunen och landstinget är samverkande parter. Utbildningen har varit fokuserad på vikten av att personalen ska ha ett coachande arbetssätt gentemot de individer de möter. På köpet har våra deltagare fått möjligheter till ett kollegialt lärande och erfarenhetsutbyte.

Lästips!

Coachande förhållningssätt främjar skolnärvaron - Skolcoacherna i Tidningen elevhälsa

Skolcoacherna ansvarade för coachinsatsen inom Skolverketsprojekt "Handledning för lärande" ett regeringsuppdrag i syfte att öka elevers måluppfyllelse. Läs mer i rapporten "Uppdrag att stödja grundskolor i utanförskapsområden" på Skolverkets hemsida.

Tidningen Skolvärlden skriver om Skolcoacherna och coachning i skolan. Läs reportaget i Skolvärlden här!

Vi gillar McKinseys rapport "How the world's most improved school systems keep getting better". Den tar upp vikten av ett coachande lärande.

Forskaren John Hatties slutsatser kring en framgångsrik skola är högintressanta. Här är Skolverkets sammanfattning.

Gilla oss på Facebook!
Där skriver vi mer om nyheter inom skola och coachning.

Mer artiklar och boktips hittar du här!

Vi är Skolcoacherna

Vår förankring i skolan gör oss unika som coacher och utbildare i coachande kommunikation. Vi har lång erfarenhet av utbildning, coachning, utveckling och förändringsarbete i skolor och företag. Vi är certifierade och diplomerade coacher och som följer ICF:s (International Coach Federations) etiska regler.

Läs mer om oss i Skolcoacherna.

Vill du lära dig mer om coachning i skolan? Vi har skrivit en bok som beskriver coachningens roll i skolan. Här finns inspiration till pedagoger som vill utveckla ett coachande förhållningssätt och använda en coachande metodik.

Du kan beställa boken här. 

Skolcoacherna Sweden AB | Box 11041 | 100 61 Stockholm | Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.