Aktuellt

Samtliga våra coachutbildningar finns även som distansutbildningar. Seminarierna i vår är helt på distans.

Coachutbildning för pedagoger samt våra inspirationsseminarier genomförs i tre städer Stockholm, Malmö och Göteborg. Samtliga utbildningar ges även som uppdragsutbildningar åt skola, kommun eller organisation.
Läs mer om våra utbildningar här.

Vår coachutbildning är ackrediterad och godkänd av ICF (International Coach Federation) vilket innebär att du efter utbildningen (grund- och fördjupningen) kan gå vidare och certifiera dig via ICF.

Coachutbildningar 2020

Stockholm

Grundutbildning 22-23 september och 15-16 oktober

Fördjupningsutbildning 5 och 6 maj halvdagar på distans samt 4 juni på distans och 24-25 september på plats i Stockholm

Fördjupningsutbildning 10-11 november och 3-4 december

Malmö

Grundutbildning 2-3 september och 1-2 oktober

Fördjupningsutbildning sker i Stockholm 10-11 november och 3-4 december

Göteborg

Grundutbildning 17-18 september och 12-13 oktober

Fördjupningsutbildning sker i Stockholm 10-11 november och 3-4 december

Elevcoachutbildning

Om du är intresserad av att bli elevcoach så kan du gå vår utbildning ovan. Utbildningen anpassas då till de deltagare som valt elevcoachinriktningen. Vi har också en elevcoachutbildning som delvis sker på distans. Du får verktyg och metoder som bidrar till att öka elevernas studiemotivation och som direkt kan användas i samtal och i kommunikation med elever. I utbildningen tränas du i coachande färdigheter och modeller för att ta tillvara elevernas kompetenser, färdigheter och styrkor.

Vår elevcoachutbildning passar dig som i ditt pedagogiska uppdrag har nära kontakt med elever, exempelvis elevcoacher, elevassistenter, fritidspedagoger, studiepedagoger, socialpedagoger, heltidsmentorer eller studie- och yrkesvägledare.

Elevcoachutbildning, delvis på distans:

21 augusti på distans
7-8 september på distans
15-16 oktober i Stockholm

Läs informationsblad för Elevcoachutbildning

Avgift 11 500 kr exklusive moms.

Betalningsvillkor

Coachande ledarskap

En tredagarsutbildning för dig som är ledare som vill utveckla ett coachande ledarskap.

Stockholm 14-15 september och 13 oktober

Görs även på uppdrag för skola och kommun samt för organisationer och företag. Kontakta oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för information.

Inspirationsseminarier ”Coachning ett verktyg för skolan”

På dessa halvdagsseminarier får du verktyg att använda i det dagliga arbetet med elever och kollegor, individuellt och i grupp. Samtliga heldagsseminarier i vår sker på distans.

Görs även på uppdrag för skola och kommun samt för organisationer och företag. Kontakta oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för information.

7 maj kl. 14.30-17.00
14 maj kl. 14.30-17.00
Läs mer och anmäl er här

Avgift: 800 kr exklusive moms, boken "Coachning ett verktyg för skolan" ingår (värde 190 kr exklusive moms). 

Elevcoachseminarium "Coachning som verktyg i mötet med elever"

På dessa halvdagsseminarier får du verktyg att använda i det dagliga arbetet med elever, individuellt och i grupp.

28 maj 13:30-16:30
Läs mer och anmäl er här

Avgift: 650 kr exklusive moms, boken "Coachning ett verktyg för skolan" ingår (värde 190 kr exklusive moms). 

Görs även på uppdrag för skola och kommun samt för organisationer och företag. Kontakta oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för information.

Mentorcoachprogrammet

Ta steget och bli certifierad coach!

Boka plats på vårt mentorcoachprogram: Fysiskt träff i Stockholm den 24 mars kl 12.15-16.30. Tre individuella samtal med en av våra mentorcoacher. Två tillfällen med mentorcoachning i grupp á 2 timmar via telefon, 29 april och 20 maj kl 14-16. Totalt 11 timmar. För mer information och anmälan kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Vi coachar och utbildar i samarbete med Skolverket

I flera regeringsuppdrag har vi ansvarat för coachinsatser där vi både coachar och utbildar i coachning, bland annat i Skolverkets projekt "Handledning för lärande" I dag ansvarar vi för coachinsatsen i Skolverkets projekt "Samverkan för bästa skola" och inom "Nyanländas lärande".

Vi utbildar lärarcoacher i olika kommuner

Vi har bland annat utbildat Stockholm stads och Sollentunas lärarcoacher.  

Syftet med att utbilda lärarcoacher är att enskilda lärare och ämneslag ska få coachning och att lärarcoacherna ska stötta lärarna så att de utvecklas i sin yrkesroll. Ett mer övergripande syfte är att elevernas motivation, glädje och måluppfyllelse ska öka genom att de får ta del av en mer utvecklande och utmanande undervisning. Stockholms lärarcoacher - läs mer om det arbetet här! 

Våra coachutbildningar för pedagoger pågår på olika orter vid flertal tillfällen Läs mer om våra utbildningar här!

Skolcoacherna Sweden AB | Box 11041 | 100 61 Stockholm | Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.