Aktuellt

Coachutbildning för pedagoger, genomförs i tre städer Stockholm, Malmö och Göteborg. Läs mer om våra utbildningar här.

Vår utbildning är ackrediterad och godkänd av ICF (International Coach Federation) vilket innebär att du efter utbildningen (grund- och fördjupningen) kan gå vidare och certifiera dig via ICF.

Coachutbildningar 2019

Malmö

Grundutbildning 11-12 september och 7-8 oktober

Stockholm

Grundutbildning 5-6 september och 25-26 september 

Fördjupningsutbildning för både Malmö och Stockholm sker i Stockholm 6-7 november och 5-6 december alternativt 5-6 mars och 31 mars -1 april 2020.

Coachutbildningar 2020

Stockholm

Grundutbildning 16-17 januari och 11-12 februari
Grundutbildning 5-6 maj och 4-5 juni

Malmö

Grundutbildning 4-5 februari och 9-10 mars

Göteborg

Grundutbildning 16-17 mars och 16-17 april 

Fördjupningsutbildningar sker i Stockholm 5-6 mars och 31 mars - 1 april. Datum för fler fördjupningsutbildningar kommer inom kort.

Besök oss på SETT SYD mässan i Malmö 16-17 oktober

Vi finns i monter C:12. Läs mer om mässan här.

Under mässan har du chansen att prova på professionell coachning kostnadsfritt i Skolcoachernas monter C:12. Tjugo minuters coaching kan ge stort resultat och framsteg! Du får också konkreta tips och coachverktyg för att lyckas i dina egna dagliga samtal med elever och kollegor.

Vi har många andra fina erbjudanden som rabatter på våra utbildningar och vår bok "Coachning- ett verktyg för skolan".

Coaching ett verktyg för skolan 18 oktober

Metanoova, Götgatan 11, Stockholm
Läs mer och anmäl er här Begränsat antal platser

Hur kan lärar- och elevcoachning vara en framgångsrik del i det systematiska kvalitetsarbetet och ett verktyg för högre måluppfyllelse för eleverna? Detta fördjupar vi oss i under ett heldagsseminarium.

Syftet är att dela erfarenheter, lyfta framgångsfaktorer samt ge inspiration kring lärar- och elevcoachning. Vi visar också hur system för detta kan se ut i skola och kommun.

En rad föreläsare från skolvärlden delger sina erfarenheter och ger konkreta exempel med råd och tips. Vi kommer också visa på forskning och resultat kring lärar- och elevcoachning.

För dig som är…

Intresserad av skolutveckling med coachning som verktyg eller redan arbetar som lärar- eller elevcoach. Pedagog, skolledare, skolchef eller annan beslutsfattare.

Kompetensforum 19 oktober, halvdag

- för utbildade coacher
Metanoova, Götgatan 11, Stockholm
Läs mer och anmäl er här Begränsat antal platser

En halvdag för dig som redan är utbildad coach. Under kompetensforumet kommer vi att repetera och vässa kärnkompetenserna ”Planera och sätta mål” och ”Etablera coachöverenskommelsen”. Vi kommer också att jobba med och diskutera verktyg för ”Skapa medvetenhet”.

• Vad säger forskningen om vad som verkar fungera när vi sätter och försöker nå mål?
• Hur kan vi som coacher arbeta mer kreativt med mål och använda olika verktyg för att skapa medvetenhet hos den coachade?
• Hur kan jag utmana mig själv i min coachning och våga vara ännu mer modig?
• Dessutom får du träffa flera härliga coacher som verkar inom utbildning och skola. Ett bra tillfälle för erfarenhetsutbyte och nätverkande.

Vi coachar och utbildar i samarbete med Skolverket

I flera regeringsuppdrag har vi ansvarat för coachinsatser där vi både coachar och utbildar i coachning, bland annat i Skolverkets projekt "Handledning för lärande" I dag ansvarar vi för coachinsatsen i Skolverkets projekt "Samverkan för bästa skola" och inom "Nyanländas lärande".

Vi utbildar lärarcoacher i olika kommuner

Vi har bland annat utbildat Stockholm stads och Sollentunas lärarcoacher.  

Syftet med att utbilda lärarcoacher är att enskilda lärare och ämneslag ska få coachning och att lärarcoacherna ska stötta lärarna så att de utvecklas i sin yrkesroll. Ett mer övergripande syfte är att elevernas motivation, glädje och måluppfyllelse ska öka genom att de får ta del av en mer utvecklande och utmanande undervisning. Stockholms lärarcoacher - läs mer om det arbetet här! 

Våra coachutbildningar för pedagoger pågår på olika orter vid flertal tillfällen Läs mer om våra utbildningar här!

Skolcoacherna Sweden AB | Box 11041 | 100 61 Stockholm | Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.